Josep Maria Soriano, tota una vida dedicada al cooperativisme

Explicar la trajectòria vital de Josep Maria Soriano Bessó no és una empresa gaire senzilla. Jurista de formació, però també periodista, va iniciar-se en el món de la premsa com a corresponsal en revistes com la Destino o diaris com La Vanguardia. Els seus inicis com a periodista, a les acaballes dels anys 60, estigueren marcats per la lluita obrera i antifranquista, amb la qual es va comprometre des del que ell anomena el “periodisme combatiu”. És per aquesta via que es va acostar a l’experiència cooperativista de Beniparrell, en què s’implicà fins al punt d’arribar a convertir-se en un dels cooperativistes més importants al País Valencià i dedicar-hi tota la seua vida.

Així, el 1969 naixia la Cooperativa de Vivendes Populars (COVIPO) a partir de la confluència de l’experiència de Beniparrell i de la iniciativa de les Juventudes de Acción Rural Católica (JARC), l’agulla que començaria a filar el teixit cooperativista valencià durant les dècades posteriors. En aquesta entrevista, Soriano fa una anàlisi del cooperativisme valencià, tot contribuint a contextualitzar l’experiència de l’Olleria en un marc ampli que va de l’estat espanyol fins a països d’arreu d’Europa. De convicció profundament mondragoniana, Josep Maria Soriano tracta d’abocar un poc de llum sobre alguns dels debats més encesos dins del món del cooperativisme: l’empresa o l’assemblea?, la transcendència política o l’econòmica?, l’ètica o el mercat?

Amb una perspectiva crítica i a partir de la seua experiència com a cooperativista, Soriano fonamenta el seu discurs en una comparativa constant entre el principal espill en el qual es van emmirallar, el Grup Cooperatiu de Mondragón, i l’evolució del cooperativisme al País Valencià. Tot seguint-ne l’exemple, des de COVIPO va posar interés en l’associacionisme veïnal, es va invertir en iniciatives educatives (pioners a oferir l’ensenyament en valencià), i es va fundar la Cooperativa de Crèdit Popular, ara coneguda com Caixa Popular, fins a arribar a constituir el Grup Empresarial Cooperatiu Valencià en el 1987. És a partir d’aquest plantejament que Josep Maria Soriano tracta de distingir entre el cooperativisme de treball associat i la resta, com són el cooperativisme associat als sectors eclesiàstics o el cooperativisme de consum.

En definitiva, l’aportació de Josep Maria Soriano és tan rellevant en la contextualització de l’experiència cooperativista olleriana com en la definició del cooperativisme real. És per això que hem considerat dedicar-li uns minuts extra amb l’objectiu d’ampliar el context de “L’espai comú”, desmarcant el documental d’un enfocament localista.