LA CANDIDATURA D’ESQUERRES EN LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 1979

DOCUMENTS

Candidatura municipalista integrada pel Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) i l’Organització d’Esquerra Comunista (OEC). Estretament relacionada amb el moviment cooperativista de l’Olleria, aquesta candidatura fou vencedora en les primeres eleccions municipals de la transició democràtica espanyola.