POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA) respecta la teua privadesa i es compromet a protegir les teues dades personals. En aquest Avís s’explicarà com l’organització utilitza la informació personal que recopilem de vosté quan visita el nostre lloc web, així com informació sobre les condicions legals entre els usuaris i el responsable del lloc web. L’IEVA proporciona una adreça URL a tots els usuaris d’Internet a espai-comu.ieva.info

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís. En conseqüència, l’usuari de la web ha de llegir atentament aquest Avís en cadascuna de les ocasions en què pretenga fer servir la web, ja que el text podria modificar-se, ja siga a criteri del titular de la web, o bé per un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

 

1.- INFORMACIÓ DEL PROPIETARI D’AQUEST LLOC WEB

Nom complet de la persona jurídica: Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida
Adreça postal: Av. de Sant Francesc, 8, 3r 5a
46870 Ontinyent (Vall d’Albaida)
Adreça de correu electrònic: ieva@ieva.info
L’IEVA és responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les seues Dades Personals.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les Dades Personals que ens faciliten d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002, d’11 de juliol (LSSI-CE).

 

2.- FINALITAT

El Lloc Web ofereix als usuaris l’accés a la informació i als serveis prestats per l’IEVA a les persones o organitzacions que s’hi interessen.
L’accés i ús dels atributs del Lloc Web es pot qualificar d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, l’”Usuari”). Això implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com les seues modificacions. La prestació del servei del Lloc Web es limita al moment en què l’Usuari està connectat al Lloc Web o a qualsevol dels serveis que s’hi presten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que l’usuari pretenga fer serir el Lloc Web, ja que el Lloc Web i les seues condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden modificar-se.

 

3.- ACCÉS I ÚS D’AQUESTA WEB

3.1.- Lliure accés i ús del lloc web. L’accés al lloc web és gratuït per als usuaris, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions facilitada pel proveïdor d’accés contractada pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i ús del lloc web no necessita la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

3.3.- Els usuaris garanteixen i són responsables, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

En el cas de menors de tretze anys, cal el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues Dades Personals.

En cap cas es recolliran del menor dades relatives a la situació professional, econòmica o de privacitat dels altres membres de la família sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquesta web sense avisar els teus pares, no t’has de registrar com a usuari.

Aquest lloc web respecta i té cura de les Dades Personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel propietari al lloc web serà el català. L’IEVA no es fa responsable de la no comprensió per part de l’usuari de l’idioma del lloc web, ni de les seues conseqüències.

L’IEVA podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir-los i modificar-los dins de la web, també la forma com s’hi s’accedeix, sense cap justificació i lliurement, sense assumir la responsabilitat de les conseqüències que puguen ocasionar als usuaris.

Queda prohibit utilitzar els continguts del lloc web per a promocionar, contractar o difondre publicitat o informació pròpia o de tercers sense l’autorització de l’IEVA, ni remetre publicitat o informació utilitzant els serveis o informacions que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si l’ús és gratuït o no.

Els enllaços o hipervincles que incorporen tercers a les seues pàgines web, dirigits a aquest lloc web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, sense poder manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en deslleials o accions il·lícites contra l’IEVA

 

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les Dades Personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades de forma automàtica en bases de dades gestionades o no, la titularitat de les quals correspon exclusivament a l’IEVA, assumint tota la seguretat tècnica, organitzativa i de dades que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que s’hi contenen d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que es puga fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho fa. L’IEVA no es fa responsable de cap conseqüència o dany derivat d’aquest accés o ús. L’IEVA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguen produir ni dels danys que es puguen ocasionar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que serveix per connectar-se als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o l’ús de versions no actualitzades.

L’IEVA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. L’IEVA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es fa responsable dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir a través d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests llocs web.

L’IEVA no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu lloc web o a altres llocs web als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest lloc web.

 

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

El Lloc Web podrà utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que disposa la Política de Cookies, accessibles en qualsevol moment i respectant la confidencialitat i privacitat de l’usuari, formant part integrant d’aquest Avís Legal.

 

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP i més dades que no es poden utilitzar per a identificar l’usuari. La seua adreça IP s’emmagatzemarà als registres d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i cal que el seu ordinador facilite aquesta adreça IP quan navegue per Internet perquè es puguen fer comunicacions. Així mateix, l’adreça IP es pot fer servir per a fer estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquest lloc web i la seua procedència, de manera totalment transparent a la seua navegació.

 

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari sap i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web pertanyen a l’IEVA, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’IEVA i/o de tercers. Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts ha de ser de caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a l’IEVA qualsevol altre ús que implique la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció anàloga, de tot o de part dels continguts de la web, de manera que cap usuari podrà fer aquestes actuacions sense la prèvia autorització per escrit de l’IEVA.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació espanyola. L’IEVA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del lloc web. En el cas que l’usuari visca fora d’Espanya, l’IEVA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals d’Ontinyent – València.