ESTATUTS D’EN CANYA

En Canya, que va iniciar l’activitat en 1979 i que es dedicava a la fabricació de mobles de canya, destaca entre la resta de les cooperatives ollerianes per la seua marcada ideologia i motivació política. A més de formar part del Grup Empresarial Cooperatiu Valencià, d’aquesta cooperativa van eixir molts dels membres de la candidatura municipalista del 1979.